Hvem er vi

Vi er en Kristen menighed. Vi beskæftiger os meget med Guds inspirerede ord, Bibelen, i bestræbelse på at leve et liv med Jesus som forbillede. Vi tror på, at Guds ord er sandt, og at dette ord evner at sætte mennesker fri!

“Hvis I bliver I mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie”

Johannesevangeliet  |  kapitel 8   |  vers 31 - 32

Har du en levende relation med Jesus Kristus?

Dette er det vigtigste spørgsmål overhovedet i dit liv. Gud er IKKE en tom tradition. Han er virkelig og Han er levende. JESUS KRISTUS er FRELSEREN. Han er vejen, sandheden og livet. Tusinder af mennesker over hele verden oplever hver dag hans nærvær og kærlighed. Lyt til deres beretninger. Gud forandrer til stadighed menneskers hjerter. Vor bøn er, at Helligånden vil røre dit hjerte og at du vil opleve at blive velsignet.

Hav altid Bibelen med dig

Millioner af mennesker bruger Bible App™ for på den måde at gøre Guds ord til en del af hverdagen. Download den gratis app og brug dine bogmærker, noter og læseplaner udfra eget valg. Vælg mellem hundreder af versioner, inklusiv lyd, alt sammen på din mobile enhed.

Vi vil være glade for at komme
i kontakt med DIG

Kom og vær sammen med os i tilbedelse og bøn. Uddyb Guds ord sammen med os. Er du i en vanskelig situation? Har du brug for én at snakke med? Har du brug for forbøn? Vil du vide mere om os?

Vi indbyder dig

“Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.”

Johannesevangeliet   |  kapitel 13   |  vers 34 - 35