Newsletter – April

I april måned gik omkring 400 videnskabsfolk i demonstration, via Niels Bohr Instituttet og Fælledparken til Christiansborg. Arrangørerne var inspireret af ”March for Science”, der er opstået i USA i protest på Trump-administrationens tvivl overfor menneskets ansvar for den globale opvarmning.

En af deltagerne bar et skilt med indskriften ”Make Darwin great again”, som om at Evolutionsteoriens fader ikke allerede sad tungt på troen inden for det danske undervisnings- system, og i det hele taget i den kulturelle offentlighed. En anden deltager bar skiltet ”Science gave us whipped cream” (”Videnskaben gav og flødeskummet”), så jo: humøret var højt hos de hyggelige og rare — men desværre også blinde videnskabsfolk.

En biolog men en ph.d. i proteinkrystallografi og forsker ved KUA udtalte til den udsendte fra avisen (Berlingske Tidende 23. april. 2017): ”Sandheden er et fænomen, der ikke findes. Vi ved i hvert fald ikke, hvad det er. Men videnskaben kan stille spørgsmål om de mere eller mindre sekteriske sandheder, som kulturen kan opbygge i form af for eksempel politiske dogmer og religion. Naturvidenskaben præsenterer os for det verdenssyn, som er det mest sande i forhold til det, vi kan observere. Det er fornuftigt at slå et slag for”. Det forekommer mig, at den gode biolog, har fundet sin egen religion, sin egen sandhed, nemlig naturvidenskaben. Nærliggende at tænke på apostlen Paulus’ ord: ”For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft — Der står jo skrevet: De vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre” (1 Kor.1.18-19).

Giv kun videnskaben æren for flødeskummets tilstedeværelse, vi giver Gud æren for vor Frelser og Herre Jesus Kristus, troens banebryder og fuldender (Heb.12.2). Han alene er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved ham (Joh.14.6).