Undervisning om Skriftens ufejlbarlighed, karhed og autoritet.