Jerusalem anerkendt af USA som Israels hovedstad

Så skete det, den 5. december 2017 anerkendte USA Jerusalem som Israels hovedstad og vil flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

I den anledning slutter det pro-palæstinensiske organ ”Information” en leder således: ”Efter gaven til Netanyahu har palæstinenserne kun fredagsbønnen at falde tilbage på. Men se, om den hjælper. Over for Trump er selv Gud magtesløs”. Nu er problemet, at Informations lederskribent ikke har forstået, at i moskeerne tilbeder man ikke Gud, men en afgud ved navn Allah, og hos ham er der ikke bønnesvar at hente, som der heller ikke var det for Baal-præsterne, da de tilbad deres afgud på Horebs bjerg i dysten med Elias. Den ene levende sande Gud, Israels Gud, Jesu Far og vor Far (undskyld Sverige!) siger, at den der velsigner Israel bliver selv velsignet (1. Mos. 12.3), og dér ligger løsningen for palæstinenserne — og alle os andre for den sags skyld.

En leder fra Hamas (den islamistiske terrorbevægelse der styrer Gaza) udtaler at ”Trump med sin beslutning har åbnet for Helvedes porte”, og heri har han ganske ret, for den sataniske åndsmagt der styrer Islam vil selvfølgelig kæmpe imod en sådan beslutning med alle midler. Islam er ikke kun en religion, det er en ideologi, der kæmper for at indfører sharia-lov overalt i ”krigens hus”, dvs. den del af jordkloden hvor Islam endnu ikke har magten, og de tåler ikke at Mellemøstens eneste demokrati, Israel, har kontrollen over Jerusalem.

Hvor er det befriende, at en præsident med mod og mandshjerte skærer igennem, og anerkender Jerusalem som Israels hovedstad, den by, der har været jødernes hovedstad i 3000 år, og i snart 70 år Israels hovedstad, hvorimod der aldrig har eksisteret en palæstinensisk nation, endsige hovedstad! Beskæmmende at alle verdens feje og konfliktsky toppolitikere, og en enkelt pave, beklager præsident Trumps beslutning. Man kan ikke forhandle med sataniske ideologier, og det var præcis den samme fejl man lavede i 30’erne overfor nazismen og Hitler: man troede man kunne forhandle fred, og Hitler tog landområde efter landområde, indtil det var for sent og verdenskrigen kom!

Og hvad siger så Guds ord: ”Da sagde Herrens engel: Hærskarers herre, hvor længe skal det vare, før du viser barmhjertighed mod Jerusalem og Judas byer, som du har været vred på i halvfjerds år? ” og Herren svarer: ”Jeg vender tilbage til Jerusalem i barmhjertighed; mit hus skal bygges dér, siger Hærskarers herre, Jerusalem skal måles med målesnoren. Råb også: dette siger Hærskarers herre: På ny skal alt godt strømme i mine byer, på ny trøster herren Zion, på ny udvælger han Jerusalem” (Zak. 1.12, 16-17).  

Selv om profeten Zakarias’ ord i første omgang drejer sig om ophøret af jødernes 70-årige eksil i Babylon, er aktualiteten til Trumps beslutning slående, idet det omtrent er 70 år siden at staten Israel blev oprettet (1948), til nu – halvfjerds år efter – at anerkendelsen af Jerusalem som Israels udelelige hovedstad begynder at tage form! ”På ny trøster Herren Zion, på ny udvælger han Jerusalem”: det sker lige foran vores øjne, og Helvede (Hamas) åbner sine porte og forsøger at skræmme og intimidere denne verdens beslutningstagere til at omgøre denne beslutning.

Vi må folde vore hænder, og bede Gud Fader om at løfte sløret fra politikernes øjne, så de forstår Israels rolle i Guds frelsesplan, og at de må forstå de destruktive og mørke åndsmagter, der styrer islam, for vi ved, at et ”sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt” (1. Kor. 2. 14-15).