To domme

Med to dages mellemrum, er der faldet to domme indenfor den laveste retsindstands i det danske retsvæsen. Det vil sige, at dommene kan appelleres til landsretten.

En gårdmand er blevet dømt 40 dages betinget fængsel for at have skudt en fredet ulv på sin mark.

To dage før, blev en pensioneret læge ligeledes dømt 40 dages betinget fængsel, for at have lagt en selvmordsmanual ud på nettet, samt for personligt at have rådgivet fortvivlede mennesker i hvordan de kunne tage deres eget liv. To lykkedes selvmordet ved at følge lægens anvisninger, en tredje blev invalideret for livstid.

Samme dom for at skyde et vildt dyr, som for at have ”hjulpet” nogle mennesker til at tage deres eget menneskeliv!

Man kunne spørge sig selv om hvor mange menneskeliv, der skal til for at opveje et ulveliv!?

Eller måske tager retsvæsnet blot lempeligere på en akademiker og læge end på en landmand?

I skabelsesberetningen hedder det: ”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte Han det, som mand og kvinde skabte Han dem” (1. Mos.1.26-27).

Så forstår man måske bedre, at der i 2015 kunne foretages over 15.000 legale aborter i Danmark, for hvor menneskeliv tæller mindre end dyreliv, er sådan noget muligt. Hvem sagde, at Danmark var et kristent land?

Vi må bede for Danmark.

Leave a Reply