Fastetiden

I 1.Pet. 3.18, skriver apostlen Peter om Kristus, at ”Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden”.
Dette udtrykker også fint, hvad fastetiden går ud på, nemlig at vi bruger denne til at dræbe kødet i os selv, og i samme grad som dette lykkes, vil vi opleve at vokse i Ånden.

  • Vi sender vor bil til syn, når den bliver indkaldt, for at sikrer at den kører og bremser som den skal!
  • Vi går, hvis vi er fornuftige nok, til det årlige lægetjek når vi påbegynder pensionsalderen.
  • På samme måde går vi til det årlige ”sjæletjek”, i fastetiden. Det er en tid, hvor vi ransager os selv, og vender os fra det, der fjerner os fra Herren Jesus. Vi dræber vort kød! Samtidig opsøger og styrker vi det, der levendegør Ånden i os. Derfor er det, vi kan kalde fastetiden en
    ”omvendelsestid”, vi korsfæster vort kød, og vender om til det der styrker vor Ånd.

Kan den følelse engang imellem komme over dig, at du også lever som mennesker gør flest i dette land: i det daglige dræber vi vor Ånd samtidig med at vi fodre vort kød (fx via sociale medier?). Fastetiden er en invitation til at handle anderledes, til at komme på plads i den frelsesplan Gud har med hver enkelt af os.
Lad os udnytte denne mulighed, lad os i fastetiden gennemleve Langfredag med Jesus, så vi kan fejre Påskemorgen sammen med ham!

God og velsignet fastetid! Lyd til nyeste prædiken om Fastetiden

Leave a Reply