Sandhedsvidner

Skt. Hans var oprindelig en kristen helligdag – også i den danske Folkekirke. Dagen er jo opkaldt efter Johannes Døber, der som bekendt blev født et halvt år før Jesus (Lk.1.26, 36-37). Jesus blev passende fejret ved vintersolhverv, hvor dagene er kortest, mens forløberen Johannes blev fejret ved midsommers solhverv hvor dagene er længst.

Skt. Hans blev fejret som en stor helligdag frem til 1770, hvor Struense afskaffede den sammen med en lang række andre helligdage.

Ifølge Henri Nissen (Udfordringen) så stammer skikken med at afbrænde en heks på bålet fra 1920, hvor nogle lægestuderende i Jelling indførte den makabre praksis og dermed fik de afsporet hvad Skt. Hans egentlig handler om.

Tidligere var det normalt, at båltalerne landet over, var præget af en kristen forkyndelse, men ligesom årets tre store højtider: Jul, Påske og Pinse, så må vi generobre Skt. Hans og give den sit åndelige indhold tilbage, opfordrer Henri Nissen os til. Og hvad er så dette indhold? Jo, vi ærer en martyr (Mt.14. 1-12) og en profet (Lk.3.3-17), der vovede at tale sandheden. Johannes Døbers ord til os om at Han (Jesus) skal blive større og jeg mindre (Jh.3.30), er endvidere en givtig modgift mod vort eget ego!

Kaj Munk, der selv skulle leve og dø som en martyr, indleder en af sine prædikener således:

”Johannes Døberen var en uforsigtig mand.

Han troede på Sandheden.

Kong Herodes levede i hor. Det gik Døberen hen til ham og sagde, han skulle lade være med”.

Og Kaj Munk fortsætter (nærmest profetisk om sin egen martyrdød): Herodes ”indlod sig naturligvis heller ikke i diskussion. Han sendte bud efter håndjernene. Sådan har det altid været. Sandheden har Ordet til sin rådighed, og løgnen har sværd og lænker. Og dog bliver løgnen ved at lyve også for sig selv og bilde sig ind, at den er den mægtigste”!

Samme Munk skrev engang i et brev: ”aldrig, aldrig, aldrig, spørge om det nytter, bare om det er sandt”.

Jesus siger det sådan her: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie” (Jh.8.31), noget som Gud være lovet hverken forfølgelse eller sværd kan lave en tøddel om på (Rom.8.38)!

Johannes Døber var (som Kaj Munk) et sandhedsvidne! Hvor har vi dog brug for den slags kristne krigere i vort land i dag. Lad os begynde med os selv.

God sommerferie.

Leave a Reply