Danmark lukker

I disse dage møder vi mange lukkede døre. Skoler, biblioteker, væresteder etc. har alle måttet tage konsekvensen af den situation hele samfundet står i. Sådan også med vores kirker!

CoVid19 er blevet en virkelighed vi alle må leve i – og med den virkelighed kommer fraværet af forsamling.
For os som kirke, går det ind og rykker og ryster. Vi er et fællesskab, en enhed – et legeme, og i denne tid må vi “leve spredt”. Det er en smertelig virkelighed – men også en nødvendighed.

Vi må, som alle andre i samfundet følge de anvisninger, som myndighederne giver. Vi må passe på hinanden, så smitten ikke spreder sig hurtigere.
Vi kan midt i alt dette glæde os over, at vi har en statsminister, som har vist og viser et kæmpe format.
Vi kan, sammen med resten af samfundet glæde os over, at rigtig mange danskere stiller sig klar til at hjælpe, dem som er svage og udsatte.
Vi kan glæde os over, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen, som kæmper en brav kamp.

Samtidig har vi en mulighed, som andre ikke har. Vi kan bede! I bønnen er der en enorm kraft, i bønnen møder vi den Almægtige og i bønnen kan vi forenes lige meget hvor langt vi sidder fra hinanden.
Lad os særligt bede for vores myndigheder, vores sundhedsvæsen og alle dem som er svage og udsatte.

Lad også vores længsel efter fællesskab med hinanden føre til at vi danner nye veje at mødes – fx i telefonsamtaler og internetgudstjenester. Lad vores længsel strække sig opad og ned i fordybelsen, hvor vi møder Gud.

Tak og lov! Selvom Danmark er lukket ned, så er Guds dør åben. Han er nær midt i stormen. Stol på Ham, frygt ikke!

Kærlig hilsen
Martin og Ole

Leave a Reply